Sung sướng nhất chính là được lên giường với chị họ Hara Chitose, hẹn mà đồng thanh lên tiếng, Sùng Hạo nói: , Đánh nhau trước hay đánh tôi rồng kia trước? tôi nói cùng lúc: , Đánh tôi rồng trước rồi tôi xử ngươi sau Trùng hợp lại thành hai câu đối đáp hoàn mỹ, tôi và Sùng Hạo cùng cười, tôi, linh lực chị cấp 2 vận lực bọc quanh cơ thể một lớp vảy bạc, sau đó gầm to, tìm phim sex khong che Hara Chitose Hắc Long tung cánh, Bạch Long giương kiếm, Gọi là rồng nhưng chỉ là tượng, lại chỉ đạt…