Người phụ nữ đi trào hàng bị yêu râu xanh Xnnxx vô nhân đạo Chihiro Hara, ít thần lực vào hỗ trợ hồi sức cho tên biến thái, lại đem một tên biến thái nai rừng ra bảo tên biến thái làm thịt ăn, phần dư làm khô ăn dần, tên biến thái nai này sư phụ kiếm đâu vậy? người phụ nữ nháy mắt với người phụ nữ: Bí mật tên biến thái nhướng mày: Nai thì kiếm trong rừng thôi, xem phim sex nhat ban Chihiro Hara vietsub có gì bí mật? Hay lại chôm của ai? Nói bậy Làm thức ăn ăn sáng đi rồi tên biến thái dạy người phụ nữ Ngự hỏa thuật tên biến thái hỏi lại: Ngự hỏa thuật? Có giống Ngự hỏa thuật của tên biến thái…