Bị phá trinh vì khờ dại đi massage kích dục Evelina Darling, tầng dưới, Phòng khách chỉ có ánh đèn yếu ớt, phim sex mỹ anh nhân viên đứng trước phòng anh nhân viên gái trẻ vợ, anh nhân viên áp tai vào nghe, không gian yên lặng, anh nhân viên cũng rất sợ, anh nhân viên vẫn suy nghĩ xnàng có lên vào phòng anh nhân viên gái trẻ vợ hay không, Nhưng máu dâm nổi lên, anh nhân viên đánh liều, anh nhân viên vặn cái tay nắm cửa, 1 vòng quay, cánh cửa không khóa, anh nhân viên nhẹ hé cánh cửa ra, Căn phòng màu hồng, mùi nước hoa nhè nhẹ, Trong ánh đèn ngủ, anh nhân viên bước tới gần giường, gái trẻ…